25 Yaşını Doldurmamış Öğrenci Durumundaki Vatandaşlarımızın Pasaport İşlemleri Hakkında Duyuru - 2016/12

Cenevre Başkonsolosluğu 17.06.2016

492 sayılı Harçlar Kanununa eklenen 85/h maddesi uyarınca, tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış vatandaşlarımız için, öğrenim gördüklerini okullarından alacakları öğrenim belgesi ile belgelendirmeleri halinde ve pasaport defter bedelini ödemeleri koşuluyla harçsız pasaport düzenlenebilecektir.

Bu çerçevede, anılan kanun maddesi uyarınca harçsız pasaport işlemlerinde uygulanacak usül ve esaslar İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarında öğrenim gören ve örgün öğretim için E-Okul; yaygın öğretim için ise kendi sistemlerinde “aktif öğrenci” durumunda bulunup 25 yaşını doldurmamış olan ve kendilerine okul/kurumları tarafından “Öğrenci Belgesi” verilebilenler öğrenci olarak kabul edilecektir. (Anaokulu, aday çırak ve çırak öğrenciler dahil)

2. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında örgün, ikinci öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim kapsamında ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyde eğitim görmekte olan ve kayıtlı öğrenci olarak Yükseköğretim Sistemi (YÖKSİS) veri tabanında aktif olarak yer alan 25 yaşını doldurmamış öğrenciler anılan hüküm kapsamında kabul edilecektir.

3. Yurtdışında öğrenim gören ve 25 yaşını doldurmamış olan öğrencilerin Dış Temsilciliklerimiz aracılığıyla pasaport başvurusunda bulunmaları halinde, bulundukları ülkenin okul öncesi/ilköğretim/ortaöğretim/dengi eğitim sistemine dahil kayıtlı öğrenciler ile yine yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gördüklerini belgelendiren öğrencilerin Dış Temsilciliklerimizce harçsız pasaport müracaatları kabul edilecektir. (Yurtdışındaki kurumlarda anaokulu, aday çırak ve çırak öğrenciler tanımına karşılık gelen statüde olanlar dahil)

4. Öğrenimine yurtdışında devam etmekle birlikte yurt içinden pasaport başvurusunda bulunmaları halinde, Büyükelçilik/Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından verilen “Bulundukları ülkenin eğitim sistemine dahil öğrencidir” uygun görüş yazısının aslının ibraz edilmesi halinde yurt içinde harçsız pasaport müracaatları kabul edilecektir.Yine, öğrenimine yurtdışında devam etmekle birlikte Dış Temsilciliklerimize gidemeyip yurt içinden pasaport başvurusunda bulunmaları halinde ise okul/kurumlarından alacakları öğrenci belgelerinin Apostil şerhi ihtiva edilmesi ve yeminli tercümanlar tarafından Türkçe tercümesinin yapılması halinde yurt içinde harçsız pasaport müracaatları kabul edilecektir.

5. Reşit olmayan öğrencilere beş yıl süreli pasaport verilecektir.

6. Reşit olan öğrencilere 25 yaşının ikmaline kadar pasaport verilecektir.

7. 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 85 inci maddesinin (b ve d) bentleri yürürlüktedir. Söz konusu mevzuat hükmü çerçevesinde harçsız pasaport başvuruları sadece öğrenim amaçlı yurtdışına gidecek olan/gitmiş olan kişileri kapsamaktadır. Bu kişilerden 25 yaş sınırı gözetilmemekte olup, öğrenim sürelerine bağlı olarak 6 aydan az olmamak kaydıyla Maliye Bakanlığı birimlerinin onayına göre harçsız pasaport verilecektir.

8. Resmi veya özel kurumlarca açılan her türlü kurs, seminer, sertifika programlarına devam edenler öğrenci olarak kabul edilmeyecektir.

9. Harçsız öğrenci pasaport talebinde bulunup 25 yaşından daha uzun süreli pasaport talep edenler, harç bedeli ödemeleri karşılığında daha uzun süreli pasaport alabileceklerdir.

10. Yukarıdaki şartlara haiz olup ikinci bir harçsız pasaport talep edenlerin talepleri yerine getirilmeyecektir.

Sözkonusu düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu aldıktan sonra randevu gün ve saatinde, aşağıdaki belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza başvurmaları uygun olacaktır:

- Nüfus cüzdanı aslı (T.C. Kimlik no’lu – 15 yaşından büyükler için fotoğraflı),

- Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf (arka fonu beyaz),

- Eski pasaport (ilk defa pasaport alacaklar hariç),

- Öğrenim gördüğü okuldan alınacak öğrenci belgesi,

- Pasaport defteri ve posta harcı (2016 yılı için 35 CHF).

Öte yandan, 12 yaş ve üzeri başvuru sahiplerinin imza atmak üzere Konsolosluk Şubemize gelmeleri, 18 yaşından küçüklerin pasaport başvurusunda ise anne ve babalarının veya kanuni temsilcilerinin müracaat sırasında şahsen hazır bulunmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Cenevre Başkonsolosluğu

Atatürk

Mehmet Sait Uyanık Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZDA RANDEVU SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR. KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ İÇİN WWW.KONSOLOSLUK.GOV.TR INTERNET ADRESİNDEN RANDEVU ALINMASI GEREKMEKTEDİR. KONSOLOSLUK SERVİSLERİNDEN BİLGİ ALMAK İÇİN 14:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA ARAYABİLİRSİNİZ.
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı
2.4.2021 2.4.2021 Dini Bayram
5.4.2021 5.4.2021 Paskalya Tatili
13.5.2021 13.5.2021 Dini Bayram (Ascension)
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. gün
24.5.2021 24.5.2021 Dini Bayram (Pentecote)
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı 1. gün
9.9.2021 9.9.2021 Dini Bayram (Jeûne Genevois)
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
31.12.2021 31.12.2021 Cenevre'de Resmi Tatil