T.C. Kimlik Kartı (TCKK) İşlemleri, 11.1.2021

T.C. Kimlik Kartı (TCKK)işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr adresinden işlem yaptıracak her kişi için randevu alınması ve randevu günü ve saatinde müracaatların Başkonsolosluğumuza şahsen yapılması gerekmektedir. (15 yaşını tamamlamamış çocuklar için başvuruyu veli, vasi veya vekaletname ibraz edenler ile Kanunun 17. maddesindeki beyanla yükümlü kişiler yapabilirler.)T.C. KİMLİK KARTI (TCKK) BAŞVURUSU

1-TCKK“doğum”, “değiştirme” veya “kayıp” nedeniyle düzenlenir.

2-TCKK değerli kart bedeli 2021 yılı için 8 CHF'dir. (İsviçre'de ikamet eden vatandaşlarımıza T.C. kimlik kartları postayla iadeli taahhütlü olarak gönderilebilmekte olup, bu işlemin ücreti 6 CHF'dir. Fransa'da ikamet eden vatandaşlarımıza postayla kimlik kartı gönderimi yapılamamaktadır.)

3-Kaybından dolayı düzenlenen TCKK değerli kağıt bedeli 2021 yılı için 12 CHF'dir.

4-TCKK için başvuru, kişinin son halini gösteren son altı ay içinde çekilmiş biyometrik (arka fon beyaz ve desensiz, 50 mm x 60mm ebadında, yüzde herhangi mimik ifadesi ve leke, parlama, iz içermeyen) bir adet fotoğraf ile Nüfus Cüzdanı/TCKK, Uluslararası Aile Cüzdanı, T.C. Pasaportu, Sürücü Belgesi, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Askeri Kimlik Kartı, Basın Kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ile yapılır.

5-15 yaşını tamamlamamış (16 yaşından küçük) çocuklar için başvuruyu veli, vasi veya vekaletname ibraz edenler ile Kanunun 17. maddesindeki beyanla yükümlü kişiler yapabilirler.

6-15 yaşını tamamlamamış (16 yaşından küçük) çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak, başvuruyu yapan tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi halinde, her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

7-Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda, yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi halinde, kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

8-İlk defa kimlik kartı başvurusunda ve kartın değiştirilmesinde nüfus cüzdanı veya kimlik kartı geri alınmaz.Ancak, sözkonusu kimlik belgeleri iade edilmesi halinde geri alınıp usulüne göre imha edilir.

9-15 yaşından küçükler için, kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılacaksa dahi, biyometrik veri ve imza istenmez.

10-TCKK’nın geçerlilik süresi 10 (on) yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir.

11- Kanuni süre içinde yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kağıt bedeli alınmaz.

12-Hatalı üretim, yazım ve yonga arızası tespit edilen kartlar, bedel alınmadan yenilenir.

13-TCKK talebinde biyometrik verisi ve imzası alınacak kişinin (16 yaş ve üzeri) şahsen başvurusu esastır.

14-Kişi adına birden fazla kimlik kartı düzenlenmez.

15-Başvuru sahibi tarafından 3 ay (90 gün) içerisinde teslim alınmayan kimlik kartları iptal edilir.

ÖNEMLİ NOT:

Başvuru sonrasında “Kimliğiniz Başkonsolosluğa gelmiştir” şeklinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce gönderilen e-posta veya SMS geldikten sonra kimliğinizi hafta içi 09.00-13:00 ve 14:30-16:30 saatleri arasında ayrıca randevu almaksızın Başkonsolosluğumuzdan teslim alabilirsiniz. Teslim almak için ayrıca randevu alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın yukarıda yer almayan ilave bilgi taleplerini Başkonsolosluğumuzun consulat.geneve@mfa.gov.tr e-posta adresine yazmaları da mümkündür.

Atatürk

Mehmet Sait Uyanık Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZDA RANDEVU SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR. KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ İÇİN WWW.KONSOLOSLUK.GOV.TR INTERNET ADRESİNDEN RANDEVU ALINMASI GEREKMEKTEDİR. KONSOLOSLUK SERVİSLERİNDEN BİLGİ ALMAK İÇİN 14:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA ARAYABİLİRSİNİZ.
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı
2.4.2021 2.4.2021 Dini Bayram
5.4.2021 5.4.2021 Paskalya Tatili
13.5.2021 13.5.2021 Dini Bayram (Ascension)
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. gün
24.5.2021 24.5.2021 Dini Bayram (Pentecote)
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı 1. gün
9.9.2021 9.9.2021 Dini Bayram (Jeûne Genevois)
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
31.12.2021 31.12.2021 Cenevre'de Resmi Tatil