Türkiye Cumhuriyeti

Cenevre Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Reform İzleme Grubu (rig) 14. Toplantısı , 27.01.2009

Reform İzleme Grubu’nun (RİG) 14. toplantısı, Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan’ın daveti üzerine, Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Egemen Bağış, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin ve İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay’ın katılımlarıyla 26 Ocak 2009 Pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı’nda yapılmıştır.

Bilindiği üzere, RİG’in görev alanını, Hükümetimizin öncelikli gündem maddelerinden olan siyasi reform çalışmaları oluşturmaktadır. İlk toplantısını 18 Eylül 2003 tarihinde gerçekleştiren RİG, bu çerçevede, demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler konularındaki düzenlemeleri güçlendiren ve güvence altına alan kapsamlı mevzuat çalışmalarının sürdürülmesi ve etkin olarak uygulanmasını üst düzeyde takip etmekte ve yönlendirmektedir.

Bu bağlamda, bugünkü toplantıda, esas itibarıyla vatandaşlarımızın daha iyi yaşam standartlarına kavuşturulmaları amacıyla gerçekleştirilen reformlar kapsamında kısa ve orta vadede yerine getirilmesi gereken ilâve hususlar ele alınmış, reformların derinleştirilmesi ve sürece ivme kazandırılması hususundaki kararlılık vurgulanmıştır. Toplantı gündemi çerçevesinde, yeni Ulusal Programımız ve AB katılım sürecimizdeki son durum ışığında, bundan sonrası için yapılması gereken öncelikli çalışmalar ile siyasi kriterler açısından genel durum görüşülmüştür.

Reform İzleme Grubu, kuruluşundan bu yana olduğu üzere, önümüzdeki dönemde de reform çalışmalarını yakından takip edecek ve alacağı kararlarla gerekli yönlendirmeleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız nezdinde etkin şekilde yapmayı sürdürecektir. Toplantıda, RİG’in daha sık aralıklarla biraraya gelmesi de kararlaştırılmıştır.