Türkiye Cumhuriyeti

Cenevre Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Arnavutluk'ta Düzenlenen Genel Seçimler , 04.07.2009

Arnavutluk’ta 28 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen genel seçimlerin güvenli ve sakin bir ortamda cereyan etmesinden ve temel demokratik standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesinden memnuniyet duymaktayız. Uluslararası toplumun beklentilerini kaydadeğer ölçüde karşılayan bu seçimlerin, Arnavutluk’un Avrupa Birliği ile bütünleşmesi yolunda önemli bir aşama oluşturmasını ümit ediyoruz.
Bu seçimlerin ve seçimler sonucunda oluşacak hükümetin, Arnavutluk’un izlediği dengeli ve yapıcı siyasetle bölgede bir istikrar unsuru olma konumunu pekiştireceğine ve Arnavutluk halkının refahının yükseltilmesine vesile olacağına inanmaktayız.
Türkiye, demokrasi, istikrar ve kalkınma yolunda önemli mesafe kateden Arnavutluk’a, her zaman olduğu gibi bundan sonra da gereken desteği sağlamaya, hiçbir siyasi sorun barındırmayan mükemmel ilişkilerimizi ve her alanda mevcut işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye hazırdır.