T.c. Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sinavi Duyurusu

Cenevre Başkonsolosluğu 17.02.2014

T.C.

CENEVRE BAŞKONSOLOSLUĞU

T.C. UYRUKLU SÖZLEŞMELİ SEKRETER SINAVI DUYURUSU

Başkonsolosluğumuzda görevlendirilmek üzere, sınavla bir adet Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

I. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
 3. En az lise ve dengi okul ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
 6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),
 8. Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek (Fransızca’ nın yanında İngilizce ve/veya Almanca bilmek tercih sebebidir),
 9. Bilgisayar kullanmak (MS Windows, Word ve Excel)

II. BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

 1. Başvuru dilekçesi, (Dilekçede adayla temas kurulabilecek bir elektronik posta adresi verilmelidir)
 2. Özgeçmiş,
 3. Türk pasaportunun aslı ve pasaportta işlem yapılmış bütün sayfaların birer fotokopisi,
 4. Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı bir adet fotokopisi,
 5. Oturma izin belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi,
 6. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya noter tasdikli örneği (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Müşavirliklerinden /Ataşeliklerden alınacak ‘denklik belgesi”)
 7. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı ve bir adet fotokopisi,
 8. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 9. Varsa bilgisayar kurs belgesi,
 10. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınmış bonservis belgeleri,
 11. Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

III. SINAV

 1. Yazılı Eleme Sınavı:

Yazılı eleme sınavı, 22 Mart 2014 Cumartesi günü saat 10.00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacaktır.

Sınav Konuları:

a) Türkçe’den Fransızca’ya çeviri (1 saat),

b) Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat),

c) Matematik (1 saat),

d) Türkçe Kompozisyon (1 saat)

 1. Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 28 Mart 2014 Cuma günü saat 15:00’de Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı sınava davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Cumhuriyet Tarihi ve Devrimler.

Uygulamalı Sınav Konuları : Bilgisayar kullanımı.

IV. BAŞVURU TARİHİ

Başvurular en geç 7 Mart 2014 Cuma günü dahil mesai saatleri içinde (09:00-13:00/ 14:30-17:00) şahsen Başkonsolosluğumuza yapılmalıdır. İsviçre dışında ve diğer şehirlerde ikamet eden adaylar, başvuru evrakını en geç 7 Mart 2014 tarihinde Başkonsolosluğumuzda olacak şekilde taahhütlü posta ile gönderebilirler.

Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

ADRES: Consulat General de Turquie, 20 Rte de Pre Bois, C.P. 1901. CN-1215 Geneve 15 Aeroport

Tamamlayıcı bilgi için;

E-posta adresi: consulat.geneve@mfa.gov.tr

Tel : 022 710 93 71

Atatürk

İpek Zeytinoğlu Özkan Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZDA RANDEVU SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR. KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ İÇİN WWW.KONSOLOSLUK.GOV.TR INTERNET ADRESİNDEN RANDEVU ALINMASI GEREKMEKTEDİR. KONSOLOSLUK SERVİSLERİNDEN BİLGİ ALMAK İÇİN 14:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA ARAYABİLİRSİNİZ.
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı
2.4.2021 2.4.2021 Dini Bayram
5.4.2021 5.4.2021 Paskalya Tatili
13.5.2021 13.5.2021 Dini Bayram (Ascension)
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. gün
24.5.2021 24.5.2021 Dini Bayram (Pentecote)
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı 1. gün
9.9.2021 9.9.2021 Dini Bayram (Jeûne Genevois)
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
31.12.2021 31.12.2021 Cenevre'de Resmi Tatil