Türkiye Cumhuriyeti

Cenevre Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

E-pasaport İşlemleri, 02.02.2016

E-PASAPORT İŞLEMLERİ, 02.02.2016

1)      GENEL BİLGİLER:

-ESKİ TİP (LACİVERT) PASAPORTLARA UZATMA/YENİLEME İŞLEMİ YAPILMAMAKTADIR.

 -Her türlü pasaport işlemi için randevu alınması ve Başkonsolosluğumuza şahsen başvurulması gerekmektedir.

 -Pasaport işlemi için randevular www.konsolosluk.gov.tr internet sitesinden alınabilmektedir.

 -Randevu günü ve saati, randevu talep eden kişi tarafından belirlenmektedir.

 -Yurtdışındaki tüm vatandaşlarımız için randevu işlemleri Türkiye’deki e-pasaport merkezi tarafından yürütülmektedir.

 -Başkonsolosluğumuz tarafından randevu verilmesi mümkün değildir.

-RANDEVUSU OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZIN PASAPORT  İŞLEMİ YAPILAMAMAKTADIR.

-E-pasaportların refakat hanesi bulunmadığından, çocuklar anne veya baba pasaportuna kaydedilememekte, her kişi için ayrı pasaport tanzim edilmektedir. 18 yaşından küçüklere azami 5 yıllık pasaport düzenlenebilmektedir.

-Gerekli kimlik ve fotoğraf teşhisinin yapılabilmesi için yaş ayırımı yapılmaksızın 18 yaşından küçük çocukların da başvuru esnasında hazır bulunması gerekmektedir.

-12 yaşını doldurmamış çocukların başvuru formları velileri veya vasileri tarafından imzalanmaktadır. 12 yaşını doldurmuş ve daha büyük çocukların başvuru sırasında imzaları alınmaktadır.

-18 yaşından küçük çocuklar dahil olmak üzere, herkes için ayrı ayrı randevu alınması gerekmektedir.

-18 yaşından küçük çocukların pasaport müracaatlarında anne ve babalar birlikte gelmelidir.

-Yeni tip pasaportlar Türkiye’de basılmakta ve ortalama iki hafta içerisinde Başkonsolosluğumuza ulaşmaktadır. Bu nedenle, zamanlıca başvuruda bulunulması önem taşımaktadır.

GEREKLİ BAŞVURU BELGELERİ:

1) Nüfus cüzdanının aslı (T.C. Kimlik no’lu – 15 yaşından büyükler için fotoğraflı),

2) Mevcut pasaportunuz,

3) (Varsa) Oturum belgesinin aslı,

4) Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

ÖNEMLİ AYRINTI: E-PASAPORT İÇİN GETİRİLECEK BİYOMETRİK FOTOĞRAF 50X50 mm. BOYUTLARINDA VE ARKA FONU DÜZ BEYAZ OLMALI ve GÖZLER OBJEKTİFE BAKMALIDIR.

Gerekli teknik şartları taşımayan fotoğraflarla yapılan başvurular sistem tarafından kabul edilmemektedir. Biyometrik fotoğraf örnekleri ve detaylı bilgi için lütfen www.epasaport.gov.tr sitesinin “biyometrik fotoğraf” bölümünü ziyaret ediniz.

Konsolosluk işlemlerinde işlem bedelleri İSVİÇRE FRANGI olarak tahsil edilmektedir. Çek veya kredi kartı kabul edilmemektedir.

2)      18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN PASAPORT İŞLEMLERİ

-18 yaşından küçükler için pasaport düzenlenmesi amacıyla, anne ve babanın birlikte Başkonsolosluğumuza gelerek çocuğun pasaport almasını onayladıklarına ilişkin muvafakatname imzalamaları gerekmektedir.

 -Anne veya babanın birlikte Başkonsolosluğumuza gelememesi halinde bu muvafakatnamenin yerel noter huzurunda düzenlettirilmesi ve ilgili Kantonca “Apostille” tasdiki yaptırılarak Başkonsolosluğumuza sunulması gerekmektedir.

 -12 yaşından büyük çocukların imza atmaları gerekmektedir.

 -Gerekli teknik şartları taşımayan biyometrik fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Biyometrik fotoğaflarda arka fonun mutlaka düz beyaz olması ve gözlerin objektife bakması gerekmektedir. Biyometrik fotoğraf örnekleri ve detaylı bilgi için “www.epasaport.gov.tr” sitesinin “biyometrik fotoğraf” bölümünü ziyaret ediniz.

 3)      KAYIP, YIPRANMIŞ/YIRTILMIŞ PASAPORTLARIN YENİLENMESİ

-Kayıp, yıpranmış veya yırtılmış pasaportların yenilenebilmesi  için kişilerin Türkiye'de bağlı oldukları Valiliklerle yazışma yapılması gerekmektedir. Valiliklerden gelecek olan yanıta göre pasaport işlemi sonuçlandırılmaktadır. Bu işlemin sonuçlanması 2-4 hafta arasında değişebildiğinden, pasaport başvurularında bu sürenin gözönünde bulundurulması uygun olacaktır.

-Kaybından dolayı yeni pasaport başvurusunda bulunan kişilerin kimliklerini tespite yarayacak nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, sürücü belgesi gibi resimli bir belge ibraz edememeleri durumunda, ilgili kurumlarla yazışma yapılarak kimlik tespitinin yapılmasının ardından pasaport başvurusu alınabilmektedir.

Bu işlemin sonuçlanması  bir ile üç ay arasında değişebildiğinden, pasaport başvurularında bu sürenin gözönünde bulundurulması uygun olacaktır.

-Kaybından dolayı yeni pasaport başvurusu sırasında, başvuru sahibinin konuyla ilgili yazılı beyanı alınır, ergin (reşit) olmayanlar adına yapılacak başvurularda ise velayet sahibi anne/babanın yazılı beyanının alınması yeterlidir.

4)      PASAPORT HARÇLARI

 E-Pasaport ücretleri: Pasaport cüzdan bedeli ve posta masrafı dahil pasaport yenileme ücretleri;

6 aylık pasaport için:   53 CHF

1 yıllık pasaport için:  60 CHF

2 yıllık pasaport için:   75 CHF

3 yıllık pasaport için:   92 CHF

10 yıllık pasaport için: 115 CHF

İşlem bedelleri İsviçre Frangı üzerinden ve nakit olarak alınmaktadır. Çek, kredi kartı veya başka bir para birimi kabul edilmemektedir.