Türkiye Cumhuriyeti

Cenevre Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Vekaletname İşlemleri, 23.03.2016

1)Vekaletname düzenletme işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

 

Vekaletnameler genel olarak Düzenleme ve Onaylama olarak ikiye ayrılırlar. Noterlik Kanunu'nun 89. maddesine göre aşağıdaki vekaletnamelerin ilgili temsilciliğe bizzat gelinerek "Düzenleme" şeklinde yapılması zorunludur:

-Tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnameler,

-Vasiyetname,

-Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,

-Gayrimenkul satış vaadi,

-Vakıf senedi,

-Evlenme mukavelesi,

-Evlat edinme ve tanıma,

-Mirasın taksimi sözleşmesi,

 

 

 

2)Aşağıdaki noterlik işlemlerinde ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. Bunların dışında ilgilinin istemesi halinde diğer belgelere de fotoğraf yapıştırılması mümkün olmaktadır:

Boşanma davaları için düzenlenecek vekaletnamelerde avukatın adı soyadı, bağlı bulunduğu baro/vergi dairesi gereklidir. Yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararının tenfizi nedeniyle açılacak davalar için verilecek vekaletnamelerde ayrıca yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararının apostil tasdikinin yapılması ve sözkonusu kararın 2 adet onaylı tercümesi gereklidir.

-Gayrimenkul alım satım sözleşmeleriyle vekaletnameleri,

-Vasiyetname,

-Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,

-Gayrimenkul satış vaadi,

-Vakıf senedi,

-Evlenme mukavelesi,

-Evlat edinme,

-Tanıma,

-Mirasın Taksimi Sözleşmesi,

3)Vekaletname işlemlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemle tavsiye olunur:

-Gayrimenkulle ilgili işlemlerde (satış, istimlak, vb.); gayrimenkulün tapu bilgileri,

-Araba ile ilgili işlemlerde (satış, devir, vb.); arabanın ruhsat bilgileri ve ayrıca arabayı satın alacak /devralacak kişinin kimlik bilgileri, (Bu bilgiler bilinmiyorsa vekaletnameye "dilediği şahıslara satmaya, devretmeye" şeklinde genel ifade yazılmaktadır.)

Bankalarla ilgili işlemlerde; bankanın adı, şubesi, hesap numarası,

Miras intikal, taksim, satışlarda; miras bırakanın adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri,

Kiraya verme işlemlerinde; gayrimenkulün adresi,

Telefon işlemlerinde; telefonun numarası, devredilecek veya satılacak kişinin kimlik bilgileri,

Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olması,

Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,

Vekalette varsa adı geçen üçüncü kişinin (satın alacak / devralacak şahıs) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,

Türkiye'de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış, ayrıntıların eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış olması, fark edilen yanlışlıkların görevli memura bildirilmesi,

Türk vatandaşlığından izinle çıkarak başka bir ülke vatandaşlığı kazananların Başkonsolosluk veya Büyükelçiliklerimizde düzenleyecekleri vekaletnamelerde Mavi Kart (Pembe kart)'larını da hazır bulundurmaları gerekmektedir.

 

4) Okuma yazma bilmeyenlerin vekaletname işlemleri için  Noterlik Kanununun 87. Maddesi gereğince yanlarında akrabalık bağı bulunmayan iki tanıkla müracaat etmeleri gerekmektedir.